ENTEGRE SİSTEM POLİTİKAMIZ

Gıda güvenliği ve yasalara uygunluğu kuruluş ilkelerinin odağına koymak.

Önceliğimizin müşteri memnuniyeti olduğunun ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli ölçülmesi gerektiğinin bilincinde olmak.

Rekabetçi, sürekli iyileştirmeye dönük uygulamaları gerçekleştirirken; çalışanların sosyal, özlük ve ekonomik haklarının sağlanması ile personel memnuniyetini sürekli hale getirmek,

Aynı kalitede mal ve hizmet sağlama yeteneğini geliştirmek için tedarikçilerin de sürekli

 gelişmesini sağlamak.

Lezzetine dayanılmaz ürünleri dünyanın dört bir yanına göndererek ülkemizin geleneksel ürünlerinin tanıtımına katkıda bulunmak.

 

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Kurmuş olduğumuz gıda güvenliği zinciri ile amacımız; faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, her daim kaliteli ve güvenli gıdalar üreterek müşterilerimize sunmaktır.  Yönetim sistemleri politikamızın temeli bu amaca dayanır.

Gıda Güvenliği Sistemimiz çerçevesinde, son teknoloji ile donatılmış tesisimizde uzman personelimiz tarafından; hammadde temininden başlayarak, hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktasında tehlike analizleri yapılır, gerekli yerlerde kritik kontrol noktaları belirlenip, bu noktalarda ortaya çıkabilecek herhangi bir problem henüz oluşmadan önlenir, sistemin sürdürülebilirliği ve uluslararası kalite standartlarına uygun, güvenilir gıdalar üretilmesi sağlanır. Sistem; uluslararası standartlara, çağın gerekliliklerine, teknolojik gelişmelere ve müşterilerin talep ve beklentilerine göre sürekli iyileştirilir.

Tanımlanmış ve ölçülebilir Kalite Kriterlerine Uygun, Fiziksel, Kimyasal veya Mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, İnsan sağlığını tehlikeye sokmayacak doğal, sağlıklı, Lezzetli, Müşteri Talep ve Beklentilerine Uygun ürünlerin Üretilmesini ve müşteriye sunulmasını sağlamak; Gıda Güvenliği ile ilgili konularda, Gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak ve sürdürülmesini sağlamak temel hedefimizdir.

İşletme standartlarımıza entegre ettiğimiz ve hayat felsefesi haline getirmiş olduğumuz, ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve BRC Yönetim Sistemlerimiz gereği; sağlıklı, besleyici ve güvenli gıdalar üreterek, dünya sofralarına sunmayı ilke edinen şirketlerimiz, sahip olduğu yeterli imkân, donanım ve alanında deneyimli, yetkin personellerimiz ile müşteri beklentilerini efektif bir şekilde karşılamayı ve memnuniyetlerini en üst seviyede tutmayı hedefler.

ISO 9000 KYS ile başladığımız kalite yolculuğuna, ISO 22000 GGYS ve BRC ile bir zincir halkası daha ekleyerek taçlandırmış bulunuyoruz.

Grup şirketlerimizin gıda güvenliğini destekleyen diğer kalite belgeleri şunlardır*;

Helal Gıda Sertifikası:

BSCI Sosyal Sorumluluk Standardı

Güvenilir gıda üretiminde tecrübesi, müşterilerine/tüketicilerine verdiği değer ve onlardan aldığı geri bildirimlerle kendini sürekli geliştirmeyi, güvenilir gıda sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmayı ilke edinen GÖRAL KURUYEMİŞ; yasal uygulamalar konusunda da hassasiyet göstermektedir. Üretici ve tüketici menfaatleri ile halk sağlığını korumak amacıyla yürürlüğe konan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne uymakta, hijyenik ve güvenilir gıda üretimi için İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) prosedürlerini yerine getirmektedir.

 

SOSYAL SORUMLULUK POLITIKASI

 

Kuruyemiş Sektöründe önde gelen bir kuruluş olarak “GÖRAL” markasını “kalite” ve “güven” kavramları ile özdeş hale getirmek firmamızın amacıdır. Bu amaca uygun olarak;

 • Kalite ve gıda güvenliği kapsamında yasal ve müşteri şartları ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun yüksek verimlilikte üretim yapmak, dünya pazarına açılmak ve hedeflerimiz doğrultusunda hep bir adım ilerisini planlamak
 • Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülükler, fazla mesaide gönüllülük esasını dikkate alırız
 • Çalışanların dil, din, ırk cinsiyet, mezhep ve etnik farklılıklarını bir ayrım nedeni olarak görmeden, herkese eşit mesafede yaklaşarak, sosyal hak ve hürriyetlerini sağlamak
 • Dezavantajlı grupların istihdamı ve yaşama kazandırılmasını sorumluluk olarak üstlenmek
 • BSCI ve katılımcıları sosyal yönden sorumlu işletme ilkelerinin uygulanması için iş ortakları ile paydaşlar arasında yapıcı ve açık bir diyalog gözetir. Ayrıca çalışanlar ve yönetim arasında olgun endüstriyel ilişkilerin kurulması sürdürülebilir işletmelerin temel unsuru olarak görmektedir.
 • Yerel kanunlara uymak işletmelerin ilk yükümlülüğüdür. Yerel kanun ve düzenlemelerin BSCI davranış kuralları ile çatıştığı ya da bu kurallardan farklı bir koruma standardı
 • Sunduğu ülkelerde, işletmeler çalışanlar ve çevre için en yüksek düzeyde korumayı sağlayacak ilkelere uymanın yollarını aramalıdır.
 • Çocuk işçi çalıştırmayarak, çocuk emeğini kullanmamayı benimser. Çalışanlarımızın kendi isteği ile istihdam ederek, sözleşmesi imzalanmayan personelin işe başlamasını uygun bulmaz.
 • İnsan hakları ve evrensel ilkeler çerçevesinde sürdürdüğümüz faaliyetlerin tüm ülkelerin yasalarına uygun olması, tüm çalışanlarımızın özlük haklarının yerine getirilmesi.
 • Bedensel cezalandırma, zihinsel ve fiziksel zorlama ve sözle taciz yapılmasına izin verilmez. Takım çalışması ve iş birliği desteklenir. Çalışanların disiplinli, titiz ve saygılı olması özendirilir.

BSCI;

 • Tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmasını sağlamayı taahhüt ederiz.
 • İçilebilir su ve sıhhi olanaklara makul erişim uygun ve yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal koşulların geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak.

PAYDAŞ İLİŞKİLERİ;

 • Ürün veya hizmet sağlayan tedarikçilerimizle, müşterilerimizle ve diğer paydaşlarımızla sorumluluk ve farkındalık çalışmalarımızı paylaşmak, tüm paydaşların sosyal uygunluğunu kademeli olarak iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

 

İLKELERİMİZ:

 • 1-Tüm yasal ve kurumsal taraflara hesap verebilir bir yapı içerisinde olmak
 • 2-Şeffaflığı tüm çalışanlarına ve paydaşlarına ilke edindirmek
 • 3-Etik davranış kurallarına uygun hareket etmek
 • 4-Paydaşlarının talep beklenti haklarına saygılı olmak
 • 5-Hukukun üstünlüğünün firmanın çıkarları üzerinde olduğunu tüm uygulamalarında vurgulamak
 • 6-Ulusal ve uluslararası davranış normlarına, toplumsal ve kültürel değerlere saygılı olmak
 • 7-İnsan hakları ve ekolojik haklara saygılı üretim ve yönetim anlayışını benimsemek.

 

YOLSUZLUK VE RÜŞVET POLİTİKAMIZ

 

Kuruyemiş Sektöründe önde gelen bir kuruluş olarak “GÖRAL” markasını “kalite” ve “güven” kavramları ile özdeş hale getirmek firmamızın amacıdır. Bu amaca uygun olarak;

 • Yolsuzluk ve rüşvet konusunda toleransı yoktur.
 • İş yaptığımız yetki alanlarında uygulanan tüm kanunlara uygun davranmak bizim politikamızdır. Bunun için yolsuzluk ve rüşvetçilikle mücadele politikası faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlardaki işlemlere kadar uzanıyor.
 • Uygunsuzluk devredilemez
 • Göral kuruyemiş sürece dahil olan (doğrudan veya dolaylı olarak) müdürlerini, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini veya tedarikçilerini yolsuzluk ve rüşvetçilik karşısında hiçbir şekilde tolere etmeyecektir.
 • Göral kuruyemiş yönetim kurulu ve idaresi rüşvet ödemek yerine sözleşme veya iş fırsatlarından vazgeçmeye hazırdır ve bu konuda çalışanları desteklemek şirket politikasıdır